Plan działania w MLM

Plan działania w MLM. Część 3

Mając grupę docelową i podstawowy środek przekazu, trzeba zastanowić się, co zrobić z pozyskanymi leadami i w jaki sposób przełożyć pozyskane wejścia, kliknięcia lub inaczej obliczone zainteresowanie na realny zysk. Służy temu prezentacja biznesu, którą należy maksymalnie ściśle dostosować do potrzeb i możliwości odbiorców. Prezentacja klasyczna w cztery oczy. To znany, stary, ale bardzo skuteczny […]

Plan działania w MLM. Część 3 Read More »

Scroll to Top