Jak Budować Relacje z Listą Adresową ?

Prawidłowe prowadzenie listy kontaktów może w znaczny sposób wpłynąć na Twoje przyszłe zarobki osiągane dzięki tej liście. Dziś skupimy się zatem już nie na zagadnieniach związanych z tym, jak budować listę adresową, ale jak sprawić, by subskrybenci chcieli być na tej liście jak najdłużej.